BIP MJO - Żłobek Nr 22

 Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 22


os. Tysiąclecia 14, 31-605 Kraków

tel. 12-648-12-32, e-mail: biuro@zlobek22.pl

 
Zapraszamy również na naszą stronę domową: www.zlobek22.pl

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek w formie pisemnej lub ustnej. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-04 21:47:32
ANITA KURA
 Edycja
2010-12-16 09:26:44
ANITA KURA
 Edycja
2008-11-25 09:15:56
KURA ANITA
 Edycja
2008-11-25 09:13:38
KURA ANITA
 Edycja
2008-11-25 09:13:25
KURA ANITA
 Edycja
2007-12-07 17:51:45
ŻŁOBEK NR 22
 Edycja
2007-12-07 17:48:57
ŻŁOBEK NR 22
 Edycja
2007-12-07 17:48:09
ŻŁOBEK NR 22
 Edycja
2007-12-07 17:47:16
ŻŁOBEK NR 22
 Edycja
2007-12-07 17:34:34
ŻŁOBEK NR 22
 Edycja