BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

Jak załatwić sprawę:

 

Dostęp do informacji publicznej:

1. Informacje publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólne dostępnych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-18 12:48:06
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2019-01-18 12:47:49
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2018-12-19 10:58:18
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2018-12-19 10:57:58
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2018-05-17 07:38:53
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2017-04-10 15:27:45
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2017-04-10 14:19:22
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2016-09-19 13:09:26
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2016-05-06 14:25:23
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja
2015-02-05 12:34:51
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
 Edycja