BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

Jak załatwić sprawę:

 

Dostęp do informacji publicznej:

1. Informacje publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólne dostępnych

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR BARBARA WĄSOWICZ
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF FLASZOWSKI
Data wytworzenia:
2006-06-27
Data publikacji:
2009-10-12
Data aktualizacji:
2019-01-18