BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Kontrole

 

Rejestr kontroli zewnętrznej

Rejestr kontroli wewnętrznej

 

przechowywane w formie aktowej, udostępniane w sekretariacie po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora MHF

tel. 12 634 59 32

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 13:12:04
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2017-07-11 13:06:50
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2017-07-11 12:36:10
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2017-06-27 12:54:38
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2017-05-30 12:55:03
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2017-05-30 12:51:14
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2016-01-13 11:54:00
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-06-10 09:39:18
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-06-10 08:24:52
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-26 12:23:31
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Publikacja