BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych W Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prowadzone są rejestry zbiorów (muzealiów, archiwaliów). Rejestry mają formę:
• księgi wpływów
• księgi depozytów
• księgi inwentarzowej.
Prowadzone są także karty katalogu naukowego muzealiów. Sekretariat prowadzi:
• książkę kancelaryjną dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących.
Księgowość prowadzi:
• księgi rachunkowe,
• księgi inwentarzowe środków trwałych.
Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-30 15:32:36
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-05-16 15:53:41
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-05-12 11:31:17
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-05-12 11:31:02
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2008-12-23 13:19:52
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2008-12-23 13:19:48
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja