BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych W Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prowadzone są rejestry zbiorów (muzealiów, archiwaliów). Rejestry mają formę:
• księgi wpływów
• księgi depozytów
• księgi inwentarzowej.
Prowadzone są także karty katalogu naukowego muzealiów. Sekretariat prowadzi:
• książkę kancelaryjną dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących.
Księgowość prowadzi:
• księgi rachunkowe,
• księgi inwentarzowe środków trwałych.
Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR GÓJ
Osoba publikująca:
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
Data wytworzenia:
2009-01-13
Data publikacji:
2009-01-13
Data aktualizacji:
2018-05-30