BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

Muzeum jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod wzglądem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.
Muzeum uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (wpis nr 20).

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działa w szczególności na podstawie:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869),
• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz.194),
• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. 2019 poz.917),
• statutu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadanego UCHWAŁĄ NR CXI/2920/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. Plik do pobrania. Link do uchwały BIP MK.

zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR GÓJ
Osoba publikująca:
MAGDALENA JABŁOŃSKA
Data wytworzenia:
2009-01-13
Data publikacji:
2009-01-13
Data aktualizacji:
2020-05-25
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-25 10:37:26
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-04-24 09:26:52
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-24 09:25:09
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-24 09:22:58
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2018-12-24 11:37:31
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-06-28 10:37:51
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-05-30 15:28:27
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-05-16 15:52:55
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-10-12 10:03:27
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-10-12 09:58:46
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja