BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

Finanse i mienie

Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

Sprawozdania finansowe za rok 2017:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w za rok 2017 - Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w za rok 2017 - Rb-27S

 

Mienie

 Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017r.

 

Grupa Nazwa Wartość
0 Grunty

4 514 640,00 zł

1 Budynki i lokale

6 286 050,00 zł

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 281 743,00 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne 15 929,00 zł 
4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 4 200,00 zł 
5 Maszyny i urządzenia specjalistyczne 32 606,00 zł 
6 Urządzenia techniczne 54 556,00 zł 
7 Środki transportu 60 000,00 zł 
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 4 014,00 zł 
  Pozostałe środki trwałe (013) 489 166,00 zł 
  Zbiory biblioteczne (014) 16 667,00 zł 
  Wartości niematerialne i prawne 16 553,00 zł 
OGÓŁEM: 11 776 124,00 zł

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANETA WÓJCIK-ORCHOWICZ
Osoba publikująca:
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
Data wytworzenia:
Data publikacji:
2018-04-13
Data aktualizacji:
2019-05-13