BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

 

 „Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55”.Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP podlegają udostępnieniu na wniosek, a informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. DPS ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków, tel. 12 430 63 17, e-mail: sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-07 08:40:09
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-02-22 07:44:07
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-16 08:55:51
JOANNA RYBAK
 Edycja
2017-05-10 14:48:02
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2013-07-11 14:04:08
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2012-08-10 15:44:27
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:43:49
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:42:51
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:41:59
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2010-06-16 09:18:22
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja