BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55