BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Symbol: DPSKR
Adres: Krakowska 55, 31-066 Kraków
Telefon: +48124306317, +48124305274
Faks: 12 4306212
Email: sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl
WWW: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
NIP: 9441028328
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55, zwany dalej Domem jest samodzielną jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków, utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej. Dom jest jednostką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujacego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Uwagi: sekretariat czynny w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.00-15.00
Władze:
Dyrektor  Anna Szczepka
Z-ca Dyrektora  Wojciech Burmistrz
Główny Księgowy  Anna Gorzkowska
Kierownik Działu ds. Organizacyjno-Personalnych  Paweł Karski
Kierownik Działu Terapeutyczno- Socjalnego  Magdalena Nitoń-Trala
Kierownik Działu ds. Techniczno - Gospodarczych  Krystyna Figa
Kierownik Działu Żywienia  Beata Senio
Kierownik Zespołu I  Aneta Klimczyk
Kierownik Zespołu II  Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu III  Joanna Litwińska-Leszczyńska
Kierownik Zespołu IV  Barbara Kurek

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-02 09:33:45
JOANNA RYBAK
 Edycja
2019-04-18 07:15:45
JOANNA RYBAK
 Edycja
2019-02-26 09:31:58
JOANNA RYBAK
 Edycja
2019-01-09 21:31:51
WIESŁAW KRZYWORZEKA
 Edycja
2019-01-03 13:37:52
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-09-03 09:07:15
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-02-19 08:22:57
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-12 15:41:40
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-11 09:13:06
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-09 07:45:17
JOANNA RYBAK
 Edycja