BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Projekt pn.: "Bariery zamieniamy na szanse" (2016-2019)

Projekt pn.: "W sile wieku" (2017-2020)

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej"(2017-2019)

Projekt pn.: "Rodzicu, nie jesteś sam!" (2017-2020)

Projekt pn.: "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie" (2019-2022)

Projekt pn.: "Sami - dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" (2018-2020)

 

 

 


 


 ARCHIWUM PROJEKTÓW UE

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-06 15:09:08
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-04-06 15:07:37
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-05-10 10:13:41
BARTOSZ ORACZEWSKI
 Edycja
2019-04-12 11:24:04
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-24 12:44:18
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-10-31 11:55:12
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-10-30 13:03:35
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-10-30 09:33:17
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-10-30 09:33:01
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-10-24 12:51:32
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja