BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zamówienia publiczne

 

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 30.000 Euro


Zamówienia publiczne przekraczające 30.000 Euro


Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-19 14:26:43
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-19 14:26:18
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-19 14:25:56
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-19 14:25:02
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-19 14:24:08
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-19 14:21:04
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-19 14:20:55
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Publikacja