BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Lokalny Program Osłonowy

Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego

za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31

za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

za okres od 2018-07-01 do 2018-12-31

za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

za okres od 2017-07-01 do 2017-12-31

za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON

sprawozdanie za 2019 rok

za 4 kwartał 2018 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2017 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2016 roku (narastająco)
za 4 kwartał 2015 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2014 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2013 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2012 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2011 roku (narastająco)

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31

za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

za okres od 2018-07-01 do 2018-12-31

za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

za okres od 2017-07-01 do 2017-12-31

za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

za okres od 2016-07-01 do 2016-12-31

za okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

za okres od 2015-07-01 do 2015-12-31

za okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

za okres od 2014-07-01 do 2014-12-31

za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

za okres od 2013-07-01 do 2013-12-31

za okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

za okres od 2012-07-01 do 2012-12-31

za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za okres od 2016-07-01 do 2016-12-31

za okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

za okres od 2015-07-01 do 2015-12-31

za okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

za okres od 2014-07-01 do 2014-12-31

za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

za okres od 2013-07-01 do 2013-12-31

za okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

za okres od 2012-07-01 do 2012-12-31

za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

 

Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2019 r. 

 

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2012 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2011 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2010 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2009 r.

Sprawozdanie opisowe z działaności MOPS za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2005 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2004 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2003 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2002 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2001 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 1999 r. 

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2019 r.

 

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2018 r.

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2017 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2016 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2015 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2014 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2013 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2012 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2011 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2010 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2009 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2008 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2007 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2006 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2005 r.

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
KLAUDIA GRZESZCZUK
Data wytworzenia:
2015-12-09
Data publikacji:
2016-01-28
Data aktualizacji:
2020-06-04
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-04 09:59:09
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-05-18 11:57:24
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-05-04 09:51:02
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-05-04 09:48:09
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-18 12:00:33
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2020-02-18 11:43:33
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2020-01-31 13:17:15
RENATA ŻYŁA-MICHALIK
 Edycja
2020-01-31 13:14:45
RENATA ŻYŁA-MICHALIK
 Edycja
2020-01-09 10:09:53
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-11-13 09:35:50
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja