BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

Mienie


Aktywa trwałe na 31 12 2016 r.

 

 1. Wartości niematerialne i prawne - 8.517,98 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe
  1. Środki trwałe
   • grunty - 2.164.415,83 zł
   • budynki i lokale - 1.667.125,00 zł
   • urządzenia techniczne i maszyny - 3.560,13 zł
   • pozostałe środki trwałe - 1.373.899,02 zł
   • zbiory biblioteczne - 36.595,13 zł

 

 

 • Mienie 2017
 • Mienie 2018
 • Mienie 2019

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-07 16:26:21
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2019-05-10 13:03:43
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2019-05-10 13:02:50
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2017-03-31 17:09:14
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2017-03-31 17:05:18
MARCIN ZAWIŚLAK
 Publikacja