BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Finanse i mienie

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów w Krakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków prowadzoną w formie jednostki budżetowej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

KSOS jako jednostka budżetowa wykonuje powierzone zadania i pokrywa koszty swojej działalności z zarezerwowanych dla niej środków budżetowych oraz z uzyskanych przychodów osiąganych w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

 

Podstawą gospodarki finansowej KSOS jest roczny plan finansowy.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-03 21:23:00
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2020-06-03 21:21:19
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2020-06-03 21:17:46
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2019-05-10 22:32:12
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2019-05-10 22:31:58
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2019-05-10 22:19:03
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2018-12-31 18:46:12
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2018-05-14 22:57:39
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2016-04-13 13:15:02
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja
2013-04-04 09:30:29
ŁUKASZ STACHOWICZ
 Edycja