BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Finanse i mienie

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów w Krakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków prowadzoną w formie jednostki budżetowej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

KSOS jako jednostka budżetowa wykonuje powierzone zadania i pokrywa koszty swojej działalności z zarezerwowanych dla niej środków budżetowych oraz z uzyskanych przychodów osiąganych w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

 

Podstawą gospodarki finansowej KSOS jest roczny plan finansowy.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
KRZYSZTOF AUGUSTYN
Osoba publikująca:
ŁUKASZ STACHOWICZ
Data wytworzenia:
2013-03-28
Data publikacji:
2013-03-28
Data aktualizacji:
2020-06-03