BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placowki

  1. Misja Szkoły
  2. Akt nadania imienia
  3. Statut Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
  4. Regulamin Rady Pedagogicznej
  5. Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
  6. Procedury bezpieczeństwa w szkole

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR MARZENA LENAR
Osoba publikująca:
MATEUSZ KOWALSKI
Data wytworzenia:
2007-03-01
Data publikacji:
2012-05-01
Data aktualizacji:
2019-11-25