BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Chemicznych

im. Marii Skłodowskiej- Curie

 


 

 

 

 

Zapraszamy również do serwisu domowego.

 ..


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w termine 14 dni od daty złożenia wniosku.