BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

Kontrole

 

Protokół kontroli stacji sanitarno- epidemiologicznej 6-03-2019

 

Protokół Kontroli Nr 3/2019 z realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samobrony ludności.

 

Protokół kontroli Nr 186/2017/HD Wojewódzka stacja Sanitarno -Epidemiologiczna.

 

Protokół kontroli 33/2017 z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. ELŻBIETA RAMATOWSKA
Osoba publikująca:
ADRIANA KLEPKA
Data wytworzenia:
Data publikacji:
2019-02-20
Data aktualizacji:
2020-05-12