BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

Przepisy dotyczące naszej placówki

  1. Statut Szkoły.
  2. Schemat organizacyjny.
  3. Regulamin organizacyjny.
  4. Rota Ślubowania.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. ELŻBIETA RAMATOWSKA
Osoba publikująca:
ADRIANA KLEPKA
Data wytworzenia:
2006-11-20
Data publikacji:
2010-02-19
Data aktualizacji:
2020-05-12
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-12 17:27:23
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2020-03-14 18:37:39
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2019-12-09 20:46:42
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2019-09-26 21:15:16
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2017-11-30 14:32:54
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2016-12-02 07:10:21
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2016-12-02 07:09:26
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2016-12-02 07:02:05
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2016-01-17 20:08:18
ADRIANA KLEPKA
 Edycja
2016-01-17 20:06:35
ADRIANA KLEPKA
 Edycja