BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Strategia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2017-2021

Cyfrowy Thesaurus

Uchwała nr LXXXIII/1264/13 Rady Miasta Krakowa

RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-07 15:26:05
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2019-05-16 17:19:23
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2018-06-01 10:44:39
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2018-06-01 10:44:28
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2018-06-01 10:43:49
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2017-10-09 15:43:40
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2017-10-09 15:37:31
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2017-04-28 10:16:05
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2017-04-04 07:24:41
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2017-04-03 11:26:11
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja