BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-20 09:44:54
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2018-06-01 10:48:46
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2017-04-28 10:18:06
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2017-04-03 11:29:08
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2016-05-16 15:11:51
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2015-05-14 13:04:32
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2014-06-02 12:57:54
WOJCIECH ADAMCZYK
 Edycja
2014-05-29 16:04:54
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2014-05-29 12:05:24
JOWITA WANNER- BIELIK
 Edycja
2009-08-27 15:26:53
ADAMCZYK WOJCIECH
 Edycja