BIP Archiwalny - A_ZSE3 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR L/652/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 czerwca 2012 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Zapraszamy również do naszego serwisu domowego Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Organ prowadzący: Gmina Miejska Kraków Zgodnie z Uchwałą Nr L/652/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkól Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6 oraz likwidacji szkól wchodzących w skład ZSE nr 3 w Krakowie, poprze stopniowe wygaszanie z dniem 31 sierpnia 2015 roku ZSE nr 3 oraz szkoły wchodzące w jego skład zostaną zlikwiowane.

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR TADEUSZ ZARAWSKI
Osoba publikująca:
KATARZYNA GAIK
Data wytworzenia:
2006-07-05
Data publikacji:
2010-02-01
Data aktualizacji:
2015-06-12
 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-10-01 09:21:27
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2015-06-12 13:29:01
KATARZYNA GAIK
 Edycja
2015-06-12 13:28:34
KATARZYNA GAIK
 Edycja
2015-06-09 09:59:21
KATARZYNA GAIK
 Edycja
2010-02-01 17:36:30
MARIOLA SZUMILAS
 Edycja
2006-09-17 14:01:45
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 3
 Edycja
2006-09-17 14:01:34
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 3
 Edycja
2006-09-17 14:01:04
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 3
 Edycja
2006-09-17 14:00:20
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 3
 Edycja
2006-09-17 13:39:33
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 3
 Edycja