BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

Prawo

Statut szkoły - stan na 27.11.2018

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/2229/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/2219/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/1678/17 z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Misja i wizja szkoły

 

Akt nadania imienia

 

Zarządzenie dotyczące utworzenia szkoły

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-04 08:49:33
MAREK SOTWIN
 Edycja
2018-02-06 12:21:55
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-27 12:59:49
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-22 10:51:09
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-22 09:41:30
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-19 16:59:23
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-19 16:47:18
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-14 08:26:15
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-12-14 08:24:08
MAREK SOTWIN
 Edycja
2017-10-30 13:10:54
MAREK SOTWIN
 Edycja