BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Prawo

1. Statut Ośrodka

2. Rok 1963

3. Rok 1984

4. Rok 1999

5. Rok 1999

6. Uchwała Rady Miasta powołujaca SPdP Nr 8 oraz Statut SPdP Nr 8

7. Regulamin Pracy

8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9. Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych

10. Regulamin Rady Pedagogicznej

11. Regulamin Rady Rodziców

12. Regulamin Ucznia

13. Procedury postepowania w róznych sytuacjach obowiązujące w SOSW Nr 2 od 01.09.2014 r.

14. Regulamin Pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

15. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie.

 

 

MEN - MINISTERSTWO EDUKACJI I NARODOWEJ


SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE - MEN

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-09-26 10:06:10
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2018-09-26 09:57:45
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-12-18 09:14:54
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-12-18 09:09:51
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-11-29 14:15:06
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-11-29 14:14:48
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-11-28 13:34:48
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-11-28 13:33:55
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2017-02-09 11:59:14
JÓZEF PACUŁA
 Edycja
2015-02-11 13:30:54
JÓZEF PACUŁA
 Edycja