BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Szkoła Branżowa I stopnia nr 30, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2
Symbol: SOSW1
Adres: ul. Barska 45, 30-307 Kraków
Telefon: +48122662967, +48122669401
Faks: (012) 266 29 67
Email: dyrekcja@soswnr1krakow.pl
WWW: http://www.soswnr1krakow.pl/
NIP: 9441472856
Zakres działania: Działalność edukacyjna dotycząca młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, adres mailowy: inspektor1@mjo.krakow.pl, adres: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
Władze:
Dyrektor mgr Jarosław Statek
v-ce dyrektor mgr Sylwia Ciężkowska
v-ce dyrektor  mgr Teresa Szumilas
Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych mgr Agata Kuza
Kierownik warsztatów  Bogusława Bocianowska

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-04 10:07:04
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2019-04-18 11:12:46
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2019-04-18 11:09:35
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-10-08 14:19:57
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-10-08 14:19:00
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-05-25 09:13:47
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-05-25 09:10:39
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2018-04-18 10:30:18
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-09-21 14:09:15
MARIUSZ FORNAL
 Edycja
2017-09-21 14:08:43
MARIUSZ FORNAL
 Edycja