BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

im. prof. Marii Grzegorzewskiej


Rekrutacja do każdej ze szkół odbywa się

w ciągu całego roku szkolnego w godzinach pracy szkoły

 

 

 

 


 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 

 


Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.


1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

 

- pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do procedury;

 

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 

- przedmiotu wniosku, - sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, - danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 

- przedmiotu wniosku, - sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, - danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 

4. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

5. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

6. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 4, szkoła powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do szkoły.

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR STANISŁAW WYDRA
Osoba publikująca:
ROMAN TOBOŁA
Data wytworzenia:
2006-11-03
Data publikacji:
2012-05-17
Data aktualizacji:
2018-12-19
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-19 08:23:32
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2018-12-19 08:19:14
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2018-05-28 12:26:41
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2018-05-22 13:32:51
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2018-05-22 13:32:10
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2018-05-22 13:29:15
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2018-05-22 13:28:20
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2017-12-20 14:52:21
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2017-09-04 12:26:30
ROMAN TOBOŁA
 Edycja
2017-04-28 12:47:06
ROMAN TOBOŁA
 Edycja