BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestr mieszkańców

Rejestr skarg i wniosków

Pytania dotyczace rejestrów proszę kierować do Pani Haliny Walczak Kierownika Działu

Socjalno - Opiekuńczego tel. 12/25-54-164 e-mail: socjalny@dpsnowaczynskiego.pl

 

 

Rejestr pracowników

Rejestr umów zleceń i umów o dzieło

Rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień

Pytania dotyczace rejestrów proszę kierować do Pani Haliny Klimas Kierownika Referatu Kadr i Organizacji

tel. 12/25-54-190 e-mail: kadry@dpsnowaczynskiego.pl

 

 

Rejestr zamówien publicznych

Rejestr umów

Pytania dotyczące rejestrów  proszę kierować do Pani Moniki Walczak Referenta ds. administracyjnych tel. 12/25-54-186 e-mail: monika@dpsnowaczynskiego.pl

 

 

Archiwum

Archiwum Domu Pomocy Społecznej ma status składnicy akt. Gromadzone są w nim akta niezbędne do bieżącej pracy jednostki, a także dokumentacja osobowa i płacowa byłych pracowników Domu.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-07 11:38:32
KAROLINA DUDA
 Edycja
2018-05-22 12:14:18
KAROLINA DUDA
 Edycja
2017-04-26 08:31:44
KAROLINA DUDA
 Edycja
2016-02-17 15:13:17
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2015-05-19 12:20:13
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2014-04-28 15:12:05
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2013-05-09 15:25:50
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2013-04-03 14:50:39
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2013-04-03 12:53:10
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2013-04-03 12:43:37
MACIEJ BAŻELA
 Edycja