BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-03 11:07:32
JOLANTA GARBIEŃ
 Edycja
2018-08-03 11:06:23
JOLANTA GARBIEŃ
 Edycja
2017-04-26 09:25:17
KAROLINA DUDA
 Edycja
2016-05-24 09:14:15
MACIEJ BAŻELA
 Edycja
2009-03-11 08:11:11
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-11 08:11:08
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-06 11:15:32
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja