BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Pytania odnośnie rejestru proszę kierować na e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl

 

Informacje z rejestru są udostępniane na wniosek, przy zachowaniu przepisów:

 

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO),

  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.