BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 (st.referent ds.kadr i płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ( 2018.01.15)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach