BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

 

Informacje o zamówieniach znajdują się także na stronie DPS 

 

 

 

 

Informacja o wyborze dostawców na 2019r.

 


 

 

ZAKOŃCZONE PRZETARGI

Przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji

Wyniki

 

Demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR HALINA PROZOŁOWICZ
Osoba publikująca:
INNA BABENKO
Data wytworzenia:
2007-07-16
Data publikacji:
2010-06-10
Data aktualizacji:
2018-12-12