BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Finanse i mienie

Szczegółowe informacje w zakładkach po lewej stronie, lub poniżej.

 

- Budżet

- Mienie

 

Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. :

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- Informacja dodatkowa

- Noty do informacji dodatkowej

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR EWA RÓŻAŃSKA
Osoba publikująca:
STANISŁAW TARASEK
Data wytworzenia:
Data publikacji:
2015-05-28
Data aktualizacji:
2019-05-14
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 14:21:22
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:20:59
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:20:02
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:19:19
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-14 14:06:02
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:13:12
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:11:39
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:00:49
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 14:00:11
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-05-07 13:58:05
STANISŁAW TARASEK
 Edycja