BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Kontrole zewnętrzne w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w 2017 r.

 

L.p. Data kontroli Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
1. 27.01.2017 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Wizyta monitoringowa związana z projektem realizowanym przez Gminę Miejską Kraków, ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków" Informacja pokontrolna
2. 09.11.2017 r. Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Krakowa Występowanie ryzyk gromadzenia środków publicznych niezgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenia ewidencji księgowej dochodów niezgodnie z przepisami prawa Informacja pokontrolna