Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny
Plan wydatków na 2015 r. 6 359 385,00
Wydatki wykonane w 2015 r. 6 355 530,70