Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny
Plan wydatków na 2011 r. 5 639 857,00
Wydatki wykonane w 2011 r. 5 487 391,20