BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Kontrole zewnętrzne w V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w 2015 r.

 

L.p. Data kontroli Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Wynik kontroli
1. 12.03.2015 r., 16.03.2015 r. Małopolski Kurator Oświaty Ocena pracy Dyrektora Szkoły, obserwacja wizji, wywiad z Dyrektorem i analiza dokumentów notatka służbowa
2. 14.04.2015 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Kontrola dokonywana pod kątem przygotowania oceny pracy Dyrektora Szkoły protokół kontroli
3. 08.04.2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wizyta monitoringowa w miejscu faktycznej realizacji projektu pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych

w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”

informacje pokontrolne
4. 15.04.2015 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Kontrola realizacji Zadań Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego protokół kontroli