BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie

Koncepcja przewodnia w pracy naszej szkoły:
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

 

logo szkoly
 

 ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ !


ZAPRASZAMY TAKŻE UCZNIÓW PRAGNĄCYCH
KONTYNUOWAĆ  NAUKĘ
W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Nasza szkoła
to miejsce radości, zadowolenia, entuzjazmu we własnej pracy, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty, poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych.
Nasza szkoła:
jest miejscem harmonijnego rozwoju dziecka
szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli
stwarza możliwości podejmowania samodzielnych decyzji na miarę wieku dziecka
kształci umiejętność zrozumienia innych i porozumiewania się z nimi
wspomaga rodzinę w wychowaniu
nie toleruje zła i niesprawiedliwości

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ stronę domową

 


Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.Informacja zostanie udostępniona w termine 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-11-28 10:39:09
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2017-10-29 19:00:34
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2014-07-14 10:05:00
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2012-08-31 16:29:10
KRYSTYNA WAL
 Edycja
2010-04-07 08:44:42
MARTA MALEC
 Edycja
2010-04-07 08:44:28
MARTA MALEC
 Edycja
2007-03-13 12:34:29
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-03-13 12:31:07
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 12:28:58
GODNIOWSKA RENATA
 Edycja
2007-03-13 12:24:22
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4
 Edycja