BIP Archiwalny - A_GM7 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

 Gimnazjum nr 7 im.Bartosza Głowackiego

w Krakowie 

 


 

zapraszamy na stronę domową Gimnazjum www.gim7krakow.oswiata.org.pl

 

 Informacje publiczne nie opublikowane  w BIP podlegaja udostepnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

 Informacja zostanie  udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 


 

 

Zakres działania Gimnazjum nr 7.  

Gimnazjum kształci młodzież w wieku 13 – 16 lat. Szkoła zapewnia uczniom bardzo dobre warunki lokalową i bazę dydaktyczną.

Powszechny dostęp do Internetu ( pod kontrolą nauczyciela) mają gimnazjaliści  w nowoczesnej pracowni komputerowej i w bibliotece szkolnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom wychowanków, umożliwiamy im naukę trzech języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego – jako wiodących i dodatkowych. W ramach czwartej godziny wychowania fizycznego wiele klas korzysta  z zajęć na basenie.

Nasza placówka wszechstronnie przygotowuje młodzież do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym. Prowadzone są liczne koła zainteresowań, na których uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu poszczególnych przedmiotów, zdobywają umiejętności i nawyki, a także przygotowują się do kuratoryjnych, konkursów przedmiotowych.

Prawdziwym logo szkoły jest reprezentacyjny Chór Gimnazjum nr 7, który nieprzerwanie od 2000 roku zdobywa nagrody i wyróżnienia w imprezach muzycznych na terenie Krakowa i województwa.

W sferze wychowawczej główny nacisk kładziemy na wpajanie uczniom uniwersalnych, chrześcijańskich wartości. Nasze gimnazjum jest spadkobiercą tradycji i obrzędowości po 112 letniej Szkole Podstawowej nr 39 im. B. Głowackiego, która zakończyła swoją działalność w 2004 roku. Dużą wagę przywiązujemy  do wychowania patriotycznego i przez kulturę.

Wspaniałe akademie z okazji świąt państwowych i religijnych, a także liczne imprezy okolicznościowe sprzyjają integracji społeczności szkolnej, a także są okazją do kształtowania odpowiednich postaw u młodego człowieka.

Gimnazjum nr 7 jest szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi. Szkoła posiada Certyfikat Bezpieczeństwa przyznany przez Komendę Wojewódzką w Krakowie za udział w programie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa i wcielenie w życie działań zwiększających bezpieczeństwo w szkole i w najbliższym jej otoczeniu.. Prawdziwymi sojusznikami szkoły są Straż Miejska i II Komisariat Policji, którzy nie tylko pomagają w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, lecz przede wszystkim wspierają szkołę w działaniach wychowawczych.

 

 

 

GIMNAZJUM NR 7 IM.B.GŁOWACKIEGO

TO SZKOŁA Z KLASĄ

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-09-11 00:20:38
MAREK SZEWCZYK
 Przeniesiono do archiwum
2014-05-27 23:12:28
MAREK SZEWCZYK
 Edycja
2006-07-05 12:22:33
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-07-05 12:18:06
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-07-05 11:44:51
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-07-05 11:44:13
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-06-29 10:47:18
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-06-07 15:37:39
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-06-07 15:36:07
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja
2006-06-06 16:02:14
GIMNAZJUM NR 7
 Edycja