BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Budżet                                                       PLAN BUDŻETU                                         SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 109                                                          NA ROK 2015      RODZAJ KWOTA Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 250 300 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 500 Składki na ubezpieczenie społeczne 237 700 Składki na Fundusz Pracy 33 800 Zakup materiałów i wyposażenia 30 800 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 000 Zakup energii  Ujęte w Gimnazjum 13 Zakup usług remontowych 5 000 Zakup usług pozostałych 2 500 Zakup usług dostępu do sieci Internet Łącznie z telefonem Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  4 200 Podróże służbowe 2 000 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń 80 800 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej 3 100 RAZEM 1 765 700 + energia  

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA PACHOLARZ
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF BULANDA
Data wytworzenia:
2008-11-07
Data publikacji:
2008-11-07
Data aktualizacji:
2015-09-17