BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczace naszej placówki    1. Statut szkoły.  2. Hymn szkoły.  3. Rota ślubowania.       Podstawa prawna działania:     Ustawa o systemie oświaty   Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie z dnia 20.05.1985r.w sprawie otwarcia Szkoły Podstawowej w Krakowie w osiedlu Prądnik Biały Wschód     Akt nadania imienia szkole
 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-10-01 12:04:17
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2015-03-07 20:30:04
KRZYSZTOF BULANDA
 Edycja
2015-03-07 20:24:26
KRZYSZTOF BULANDA
 Edycja
2015-03-07 20:19:03
KRZYSZTOF BULANDA
 Edycja
2013-10-06 21:31:02
SYLWIA MACHULAK
 Edycja
2013-10-06 21:30:20
SYLWIA MACHULAK
 Edycja
2013-10-06 21:28:14
SYLWIA MACHULAK
 Edycja
2012-06-18 01:02:48
SYLWIA MACHULAK
 Edycja
2012-06-18 01:00:37
SYLWIA MACHULAK
 Edycja
2012-06-18 00:54:51
SYLWIA MACHULAK
 Edycja