BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95

 

  Informacje organizacyjne

 

 

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

Jest szkołą publiczną i prowadzi oddziały klas I-VIII.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Szkoła mieści się przy ulicy Wileńskiej 9B w Krakowie.

Szczegółowe informacje

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR ANNA HANUSIAK
Osoba publikująca:
EWA KNAGA
Data wytworzenia:
2006-05-30
Data publikacji:
2006-05-30
Data aktualizacji:
2020-04-22