BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4

Baza Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie mieści się w dwóch budynkach przy ul. Smoleńsk 5 i 7, stojących na działkach: nr 8/1, 9 i 10/1 obręb 145 należących do Gminy Kraków (Dzielnica Śródmieście) o łącznej powierzchni 2001 m2. Całkowita powierzchnia budynków wynosi 2946,75 m2. Wykaz pomieszczeń szkolnych znajduje się poniższej:


Spis pomieszczeń dydaktycznych

L.p.

Rodzaj pomieszczenia

Położenie

Liczba

Powierzchnia

 

1.

Sala gimnastyczna

parter

1

176,50

2.

Salka do gimnastyki korekcyjnej

parter

1

36,08

3.

Sala dla „zerówki”

I piętro –
s. 22

1

54,30

4.

Pracownia komputerowa EFS

II piętro –
s. 27

1

50,00

5.

Sala językowa

II piętro –
s. 29

1

54,30

6.

Pracownia przyrodnicza

II piętro –
s. 25 i 31

2

154,99

(łącznie z zapleczem)

7.

Pracownia techniczno-plastyczno-muzyczna

III piętro -
s. 32

1

86,33 z zapleczem

8.

Pracownia polonistyczna

III piętro -
s. 33

1

50,00

9.

Pracownia matematyczna

III piętro -
s. 35

1

49,24

10.

Pracownia historyczna

III piętro -
s. 36

1

54,30

11.

Sala do zajęć dodatkowych

III piętro -
s. 37

1

37,67

12.

Sala rekreacyjna

III piętro -
s. 38

1

34,25

13.

Sale lekcyjne

I piętro (17, 18, 21, 23)

4

203,54 (łącznie)

14.

Sale lekcyjne

II piętro (26, 28, 30)

3

149,74 (łącznie)

15.

Sale lekcyjne

III piętro (34, 39)

2

119,18 (łącznie)

16.

Biblioteka

I piętro

1

69,66

17.

Świetlica

parter

1

147,00

Razem:

1492,00

 

 Spis innych pomieszczeń szkolnych

L.p.

Rodzaj pomieszczenia

Położenie

Powierzchnia

 

1.

Gabinet Dyrektora

parter

19,36

2.

Gabinet Z-cy Dyrektora

parter

9,06

3.

Sekretariat

parter

10,13

4.

Pokój Nauczycielski

I piętro

74,00

5.

Gabinet Pedagoga

Parter

13,50

6.

Gabinet Lekarski

Parter

18,12

7.

Gabinet Stomatologa

Parter

12,36

8.

Rozbieralnia z umywalnią

Parter

25,45

9.

Portiernia

Parter

16,00

10.

Harcówka

Piwnica

41,40

11.

Kuchnia

Piwnica

30,80

12.

Jadalnia

Piwnica

55,20

13.

Magazyn

Piwnica

9,07

14.

Kotłownia

Piwnica

37,05

15.

Szatnia

Piwnica

99,64

16.

Pomieszczenie piwniczne

Piwnica

55,62

Razem:

562,84

 Spis obiektów znajdujących się poza budynkiem szkoły

L.p.

Rodzaj obiektu

Powierzchnia

 

1.

Podwórko przyszkolne (łącznie z boiskiem i placem zabaw)

442,00

2.

Garaże (2)

74,00 (łącznie)

Razem:

516,00

 

Wynajem sal 2019 2020