BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej Nr 82

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w KrakowieSzkoła Podstawowa nr 82
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
31-814 Kraków, os. Kalinowe 17
Telefon 12 648-41-76
Fax 12 648-40-03

"Zrozumieć świat - kierować sobą"


OŚMIOKLASOWA SZKOŁA PODSTAWOWA


 


 

SZKOŁA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ


Uczniowie korzystają z programu:

Mleko

Owoce i warzywa

Zapraszamy  co roku na  Festiwal Polskiej Piosenki 

Zapraszamy na stronę internetową szkoły - http://www.sp82krakow.pl


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-15 14:17:00
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2017-09-07 08:46:28
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2016-11-09 10:54:53
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2016-02-15 15:19:09
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2016-02-15 14:58:24
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2016-02-15 14:46:25
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2016-02-15 14:44:01
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2013-02-20 14:07:35
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2013-02-20 11:13:33
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja
2013-02-19 14:52:03
VIOLETTA PIĄTEK
 Edycja