BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 100

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 100

IM. ADAMA MICKIEWICZA

os. Albertyńskie 36

31-855 Kraków

 www.sp100.pl

 

Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu na wniosek.

W tym celu nalezy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.