INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat
(NR REF. 3-OR-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Piotr Boksa - Kraków


  2. Agnieszka Paździorek-Trybuła - Kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 2 osoby, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.