INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat - przedłużenie terminu
(NR REF. 2-OR-2017)


 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród kandydatów z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych.