Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 25 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 6 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 19 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się testy odbędą się w dniu 3 sierpnia 2020 roku o godzinie 8.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świetych 3-4 w Krakowie.