Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 6 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 6 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie..